TandheelkundeVeterinaire Tandheelkunde: een vak apart!

De laatste jaren is er op het gebied van de veterinaire tandheelkunde veel veranderd. Het belang van het gebit en met name een goede mondgezondheid is inmiddels algemeen bekend. Een gezond gebit is heel belangrijk voor de algehele gezondheid. Daarnaast draagt een ontstekings- en pijnvrij gebit bij tot het welzijn van uw dier.


Goede kennis door middel van extra nascholing en cursussen zijn voor de hedendaagse dierenarts belangrijk om goede kwaliteit te garanderen.

Er zijn inmiddels andere, nieuwe inzichten ontstaan en vele nieuwe behandeltechnieken. Een aantal hierin geïnteresseerde dierenartsen heeft de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde gevormd. Door middel van intensieve nascholingen hebben zij zich verder in het vakgebied verdiept en worden tevens de nieuwe ontwikkelingen bijgehouden. De opgedane kennis en ervaring maken, ook mede dankzij specialistische apparatuur, gecompliceerdere gebitsbehandelingen mogelijk.

Veel dieren hebben last van hun gebit zonder dat de eigenaar daar duidelijk iets van merkt. De verschijnselen zijn vaak subtiel. Wat meer slapen, sloomheid, minder spelen, minder enthousiast eten en een sterke (stinkende) geur zijn een aantal van deze symptomen.

Pas na de behandeling wordt vaak duidelijk dat een dier toch meer last had van het gebit dan aanvankelijk werd gedacht.

 

Wat houdt een gebitsbehandeling in?

Narcose: Een goede reiniging en inspectie kan alleen plaats vinden onder algehele narcose. Voorafgaande wordt het dier daarom eerst algemeen onderzocht. Het kan zijn dat er eerst een bloedonderzoek wordt geadviseerd. Afhankelijk van de bevindingen wordt er gekeken welke narcose het meest geschikt is voor iedere individuele patiënt.De gebitsbehandeling:

  • Spoelen van het gebit met water
  • Desinfectie met een ontsmettende vloeistof (chloorhexidine)
  • Met handinstrumenten verwijderen van het aanwezige tandsteen
  • Nareinigen met een ultrasoon tandsteenapparaat
  • Polijsten

Na dit schoonmaken vindt er een grondige inspectie plaats. Dit onderzoek gebeurt met een tandheelkundige sonde. Hierbij wordt er gecontroleerd op glazuurbeschadigingen, pockets, gaatjes etc.

Afhankelijk van de bevindingen wordt er gekeken of het nodig is om röntgenfoto's te maken.

Een belangrijk onmisbaar onderdeel van de huidige veterinaire tandheelkunde is het maken van röntgenfoto's van tanden en kiezen. Op basis van de inspectie met de sonde en de beoordeling van de röntgenfoto’s kan er, indien nodig, een behandelingsadvies gegeven worden. Tijdens de narcose neemt de dierenarts contact op om kort de bevindingen te bespreken waarna de behandeling direct zal plaats vinden. Incidenteel kan het nodig zijn om een vervolgafspraak te maken.

Matthijs Remmen

Tandheelkundig dierenarts Matthijs Remmen is verantwoordelijk voor de tandheelkunde zorg in onze kliniek. Hij heeft onder andere de gehele “Dentistry” opleiding doorlopen aan de ESAVS (European School for advanced Veterinay Studies, University of Luxembourg). Hij is een enthousiast een actief lid van de WVT (Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde) en de EVDS (European Veterinary Dentistry Society).