Privacybeleid Dierenkliniek Kerkelanden

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht.

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, verwerken wij de volgende gegevens van de cliënten die bij onze kliniek staan ingeschreven:

 • NAW gegevens (uw naam, adres, woonplaats), telefoonnummer(s), emailadres(sen). Deze gegevens hebben wij nodig om een cliëntdossier te kunnen maken. De gegevens worden gebruikt voor de communicatie met u, de cliënt (via telefoon, post of email), voor het bijhouden van de financiële administratie, en ten behoeve van verzoeken van overheden in geval van besmettelijke ziekten van dier/mens.
 • Gegevens van uw huisdier: naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en eventuele huisdierverzekering, medische gegevens. Deze gegevens komen te staan in het patiëntdossier.
  In het patiëntdossier houden we de medische gegevens, de behandelingen en medicatie van uw huisdier bij.

Met het afgeven van de bovengenoemde gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

De gegevens worden opgeslagen in ons cloud-based praktijkmanagementsysteem Animana. Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar na het laatste contact met u, bewaard.

U heeft het recht om de door ons opgeslagen gegevens van u in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, voor zover de wet dit toestaat. Hiervoor kunt u een verzoek indienen, waarbij wij u zullen vragen u te identificeren. Dit om er zeker van te zijn dat de betreffende gegevens u ook echt toebehoren.

In de volgende gevallen delen wij uw gegevens met derden:

 • Bij doorverwijzing van uw huisdier naar een specialist, therapeut, of, bv spoedkliniek
 • Voor het aanvragen van laboratoriumonderzoek bij een extern laboratorium
 • Voor het versturen van vaccinatieherinneringen per post, via de externe partij Personal Card
 • Dierencrematorium
 • Voor het aanvragen van speciale medicijnen bij een (humane) apotheek, farmaceut
 • Als u overstapt naar een andere dierenarts; op uw verzoek en met uw toestemming
 • Als u een huisdierverzekering heeft afgesloten en u aan deze, conform de polisvoorwaarden, toestemming heeft gegeven dat wij hen gevraagde gegevens mogen verstrekken.
 • In geval van bijzondere financiële omstandigheden, bv bewind voering, incassobureau
 • Bij het maken van een afspraak via ons online afsprakensysteem via de externe partij Vetstoria


Het delen van gegevens met derden zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de betrokken partijen is, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de kliniek.