Laboratoriumonderzoek
Voordat een ziek dier behandeld kan worden, moet er eerst een diagnose gesteld worden. Daarvoor is soms uitgebreid onderzoek nodig. Dat kan bijvoorbeeld bloed- of urine onderzoek zijn, een schimmelkweek of een allergietest. In de kliniek zijn vrijwel alle hiervoor benodigde faciliteiten aanwezig.

Bloedanalyse

De kliniek beschikt over diverse geavanceerde bloedanalyse-apparatuur.

Bloedonderzoek kan om allerlei redenen verricht worden. Bijvoorbeeld om het functioneren van de nieren te bepalen, het glucosegehalte, of de leverfunctie.

 

Natrium/Kalium bepaling

Met deze test kan onder meer de Ziekte van Addison (een stofwisselingsziekte) vastgesteld of juist uitgesloten worden. Ook bij verdenking van een ileus (darmafsluiting) of bij nierproblemen wordt dit bloedonderzoek gedaan.

Bij uitgedroogde patiënten en bij klachten als braken en diarree kan na het uitvoeren van deze bloedtest snel tot behandeling worden overgegaan.


De meeste bloedbepalingen kunnen direct tijdens het consult worden uitgevoerd, de eigenaar kan dan op de uitslag wachten. Als er afwijkingen worden geconstateerd kan dan eventueel direct met een therapie worden begonnen.

Voor enkele specifieke bloedbepalingen wordt een extern laboratorium ingeschakeld. In alle gevallen worden de uitslagen uitvoerig met de eigenaar besproken en zal de dierenarts zijn advies geven voor een eventuele behandelwijze.

Schimmelkweek

Huidproblemen en/of jeuk kunnen vele oorzaken hebben. Een ervan is een schimmelinfectie. Indien hiervan sprake is, moet dit rigoureus aangepakt worden, omdat schimmelinfecties nogal hardnekkig kunnen zijn. Bovendien is het besmettelijk.

Bij verdenking van zo'n infectie worden bij het dier haren afgenomen en/of huidafkrabsels gemaakt. Een huidafkrabsel wordt microscopisch bekeken. Het haarmonster, of de huidschilfers, worden 'op kweek' gezet.

Omdat een schimmel eerst moet groeien, duurt het enige tijd totdat er resultaat te zien is. Als er uiteindelijk niets op de kweek is gegroeid (er is dan geen kleuromslag te zien) dan is er geen sprake van een schimmelinfectie.

 


 

Omdat een schimmel eerst moet groeien, duurt het enige tijd totdat er resultaat te zien is. Als er uiteindelijk niets op de kweek is gegroeid (er is dan geen kleuromslag te zien) dan is er geen sprake van een schimmelinfectie.


Allergietest

Veel huisdieren hebben jeukklachten, soms zo erg dat ze zichzelf kapotkrabben. De wondjes die daardoor ontstaan, kunnen gaan ontsteken, wat weer huidproblemen oplevert.

Jeuk kan vele oorzaken hebben: vlooien zijn dikwijls de boosdoeners, of volle anaalzakken. Maar als aan dit soort zaken al iets is gedaan en het dier blijft jeuk houden, dan zou er sprake kunnen zijn van een allergie.


Om hier duidelijkheid in te krijgen wordt een beetje bloed afgenomen voor een allergietest. Als deze test positief blijkt te zijn kunnen we proberen om het dier te desensibiliseren, d.w.z. ongevoelig maken met behulp van regelmatig te geven injecties met die specifieke stof waar het allergisch voor is (bv. huismijt, boom- of graspollen, vlooien). Niet altijd geeft dit honderd procent resultaat, maar in de meeste gevallen treedt een aanzienlijke verbetering op.